ویپ

میزان نیکوتین ویپ چقدر است؟ چه اندازه نیکوتین مناسب شما است؟

میزان نیکوتین ویپ مناسب خود را چگونه تشخیص دهیم؟

منظور از میزان نیکوتین ویپ میزان نیکوتینی است که در انواع مختلف جویس‌های ویپ وجود دارد. این میزان نیکوتین براساس میلی‌لیتر محاسبه و مورد دسته‌بندی قرار می‌گیرد. افراد مختلف با توجه به علاقه و نیاز بدنشان به میزان نیکوتین، مقدار مصرفی روزانه خود را انتخاب می‌کنند. از آنجایی که از ویپ‌ها به عنوان وسیله‌ای در جهت ترک سیگار هم استفاده می‌شود، افراد سیگاری با توجه به مقدار مصرف روزانه سیگاری که دارند باید جویسی با میزان نیکوتین مناسب را تهیه کنند.

در این مقاله ابتدا توضیحاتی در باب اینکه میزان نیکوتین مصرفی در ویپ‌ها چقدر است، داده می‌شود. سپس میزان نیکوتین موجود در ویپ با سیگار مقایسه می‌شود. همچنین اهمیت انتخاب صحیح میزان نیکوتین ویپ مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت نیز میزان نیکوتین مناسب برای هر فرد بیان خواهد شد.

میزان نیکوتین مصرفی در ویپ‌ها چقدر است؟

میزان نیکوتین جویس ویپ‌ها متفاوت هستند و در اندازه‌های نیکوتین 0، 3،  6، 8 ، 12 ،18، 24، 36 میلی‌لیتر تهیه و تولید می‌شوند. البته لازم به ذکر است، افرادی که به دنبال میزان نیکوتین بالاتری هستند بایستی از سالت نیکوتین استفاده کنند. چراکه جویس‌های سالت به نسبت جویس ویپ‌ها دارای میزان نیکوتین بیشتری هستند. در سالت نیکوتین حدودا بین 30 تا 50 میلی‌گرم نیکوتین وجود دارد.

میزان نیکوتین مصرفی در ویپ‌ها چقدر است؟

لازم به ذکر است که در انتخاب مناسب میزان نیکوتین ویپ بایستی دقت شود. هر ویپری با توجه به سابقه ویپینگ خود بایستی میزان نیکوتین سازگار با بدن خود را تهیه و استفاده کند. چراکه در صورت انتخاب نامناسب، قطعا لذت واقعی را از ویپینگ خود نخواهد برد.

بسیاری از افراد با این سوال مواجه می‌شوند که نیکوتین پاد چقدر است؟ باید بگوییم که میزان نیکوتین سالت پاد با توجه به درصدی که روی بسته ذکر شده مشخص شده است. در ادامه برای شما می‌گوییم کدام نیکوتین مناسب شما است.

چه میزان نیکوتین موجود در ویپ با سیگار برابر است؟

جهت بررسی میزان نیکوتینی که در سیگارها وجود دارد، می‌توان چنین گفت که این میزان نیکوتین همچون میزان نیکوتینی است که در یک گرم تنباکو وجود دارد. در واقع میزان نیکوتین موجود در یک گرم تنباکو، تقریبا حدود 8 میلی‌گرم است. البته لازم به ذکر است که تمامی این میزان نیکوتین جذب بدن نمی‌شود. سیگارها نیز مانند ویپ‌ها در انواع مختلفی موجود هستند و میزان نیکوتین موجود در آن‌ها نیز متفاوت است و این میزان نیکوتین بر روی پاکت سیگارها درج می‌شود.

میزان نیکوتین موجود در سیگارها بین 8 تا 20 میلی‌گرم متغیر است و این میزان نیکوتین با توجه به نوع و برند سیگارها دارای تفاوت‌هایی است. البته احتمال اینکه افراد سیگاری، تمام نیکوتین موجود در سیگارها را جذب کنند بسیار پایین است. از این رو به طور کلی میزان نیکوتین موجود در سیگارها را به طور معمول 8 میلی‌گرم اعلام می‌کنند.

چرا که حتی آن‌هایی که از سیگارهایی با نیکوتین بالا نیز استفاده می‌کنند، تمام میزان نیکوتین موجود در سیگار را جذب بدن خود نمی‌کنند. مقداری از نیکوتین موجود در سیگارها در زمان روشن کردن و یا در فواصل بین کام گرفتن‌ها و… هدر می‌روند.

انتخاب صحیح میزان نیکوتین ویپ از چه نظر دارای اهمیت است؟

پیش از اینکه به بررسی اهمیت انتخاب صحیح میزان نیکوتین ویپ پرداخته شود، لازم است که افرادی که از ویپ‌ها استفاده می‌کنند را تفکیک کرد. افرادی که از ویپ‌ها استفاده می‌کنند را می‌توان در 3 دسته تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از:

انتخاب صحیح میزان نیکوتین ویپ از چه نظر دارای اهمیت است؟

֎ افراد غیر سیگاری

 دسته اول از افرادی که از ویپ‌ها استفاده می‌کنند، افراد غیر سیگاری هستند. این افراد به جهت اینکه بدن آن‌ها به نیکوتین عادت ندارد، باید از جویس‌هایی با نیکوتین صفر استفاده کنند. چراکه در غیر این صورت ممکن است بدن آن‌ها به نیکوتین عادت کند و به بیانی دیگر جویس نیکوتین‌دار برای این افراد می‌تواند اعتیادآور باشد.

֎ افراد سیگاری

دسته دیگر از افرادی که از ویپ‌ها استفاده می‌کنند. افراد سیگاری هستند. این افراد قصد ترک سیگار را ندارند اما گاها برای تنوع بیشتر ترجیح می‌دهند از وسیله دیگری هم در کنار سیگار استفاده کنند که همان حس سیگار را به آن‌ها انتقال دهد و همان مقدار نیکوتین موجود در مصرف روزانه سیگار را به آن‌ها منتقل کند. این افراد می‌توانند با توجه به مصرف روزانه سیگار خود، میزان نیکوتین ویپ را هم انتخاب کنند.

میزان نیکوتین ویپ برای افراد سیگاری

֎ ترک سیگار

دسته سوم نیز افراد سیگاری هستند که قصد ترک سیگار با ویپ را دارند اما از طرفی به جهت عادت بدنشان به دریافت نیکوتین روزانه، نمی‌توانند به یکباره جهت ترک سیگار اقدام کنند. از این رو جهت ترک سیگار از جویس‌های نیکوتین دار استفاده می‌کنند تا هم میزان نیکوتین روزانه بدنشان تامین شود و هم اینکه بتوانند به مراتب میزان نیکوتین ویپ را کم کنند تا بتوانند به طور کامل سیگار را ترک نمایند.

میزان نیکوتین مناسب برای هر فرد چقدر است؟

میزان نیکوتین ویپ، از فردی به فرد دیگر متفاوت است و همه افراد نباید میزان نیکوتین یکسانی را استفاده کنند. در ابتدای مقاله از میزان نیکوتین ویپ ها صحبت شد و حال نوبت به بررسی این موضوع است که بهترین مقدار نیکوتین برای هر فرد چقدر باید باشد.

1. نیکوتین صفر

در برخی از جویس‌ها میزان نیکوتین صفر است. این مدل جویس‌ها مناسب افرادی است که به دنبال مصرف نیکوتین نیستند و تنها به دنبال لذت ویپینگ بدون نیکوتین هستند.

2. نیکوتین 3 میلی‌لیتر

بعد از نیکوتین صفر، میزان نیکوتین ویپ 3 میلی‌لیتر کمترین میزان نیکوتین موجود در جویس‌ها است.  در واقع این میزان نیکوتین جویس ویپ، می‌تواند بهترین مقدار نیکوتین برای افرادی که قصد کم کردن میزان نیکوتین را دارند گزینه مناسبی باشد . البته لازم است از مقدار نیکوتین بالاتر شروع شود و به این مقدار که رسید ثابت شود.

همچنین نیکوتین 3 میلی‌لیتر برای افراد سیگاری که قصد ترک سیگار را دارند و روزانه کمتر از 10 نخ سیگار می‌کشیده‌اند توصیه می‌شود.

3. نیکوتین 6 میلی‌لیتر

مقدار نیکوتین 6 میلی‌لیتر نیز، بهترین مقدار نیکوتین مورد نیاز برای افرادی است که قصد دارند از طعم کامل جویس فاصله بگیرند و حد متعادل‌تری از نیکوتین را استفاده کنند.

4. نیکوتین 8 میلی‌لیتر

میزان نیکوتین جویس ویپ 8 میلی‌لیتر، بهترین مقدار نیکوتین مصرفی برای افرادی است که قصد ترک سیگار را دارند و روزانه یک پاکت سیگار هم مصرف می‌کرده‌اند. این افراد می‌‌توانند روزانه بین 20 تا 30 میلی‌گرم  در میلی‌لیر نیکوتین موجود در جویس‌ ویپ‌ها را مصرف کنند تا نیاز روزانه بدن آن‌ها تامین شود.

میزان نیکوتین مناسب برای هر فرد چقدر است؟

5. نیکوتین 12 میلی‌لیتر

 جویس با میزان نیکوتین 12 میلی‌لیتر نیز بهترین مقدار نیکوتین برای افرادی است که سابقا سیگاری شدید بوده‌اند و گاها از یک پاکت سیگار در روز هم تجاوز می‌کرده‌اند. همینطور افرادی که از سیگارهای فیلتر نشده استفاده می‌کرده‌اند نیز می‌توانند جهت ترک سیگار از این نوع جویس با این میزان نیکوتین ویپ استفاده کنند.

6. نیکوتین 18 میلی‌لیتر

میزان نیکوتین ویپ 18 میلی‌لیتر هم برای افرادی که قصد ترک سیگار را دارند و روزانه هم بیش از یک بسته سیگار مصرف می‌کرده‌اند گزینه مناسبی است. البته گاها افراد سیگاری جهت کم کردن میزان سیگار روزانه نیز ویپ و سیگار را با هم استفاده می‌کنند.

7. نیکوتین 24 میلی‌لیتر

میزان نیکوتین ویپ 24 میلی‌لیتر بسیار بالاست و تنها مناسب افرادی است که سیگاری شدید هستند و در روز بیش از 2 بسته سیگار را استفاده می‌کرده‌اند.

8. نیکوتین 36 میلی‌لیتر

 بالاترین میزان نیکوتین ویپ، 36 میلی‌لیتر است. این میزان نیکوتین جهت رقیق کردن برخی از جویس‌ها با سطح پایین نیکوتین مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بهتر است که در هنگام تغییر سطح نیکوتین جویس‌ها، تنها تا یک سطح این میزان بالا و پایین شود.

سخن پایانی

در این مقاله میزان نیکوتین ویپ مورد بررسی قرار گرفت و همینطور میزان نیکوتین جویس ویپ‌ها جهت استفاده هر فرد هم آورده شد و بیان شد که هر فرد، با توجه به شرایطش باید از چه جویسی با چه میزان نیکوتین استفاده کند.

بدیهی است که هر ویپری با انتخاب صحیح میزان نیکوتین ویپ می‌تواند از ویپینگ خود لذت بیشتری ببرد و چنانچه افرادی از این وسیله در جهت ترک سیگار استفاده می‌کنند، قطعا با انتخاب مقدار نیکوتین مناسب ویپ، قدم‌های مناسب‌تری را در رسیدن به هدف خود بر خواهند داشت.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =